Publicerat 20 april 2023 Kära musikälskare

"Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse i atmosfären – en liten vibration här och nu, med kraft att bära genom generationer." Sten Cranner, VD & konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker

Göteborgs Konserthus är en av få platser där musiken får stå helt och hållet i centrum. Det är värdefullt på ett sätt som sträcker sig långt bortom den magnifika marmortrappan och det anslående koppartaket. Det är ovärderligt, därför att det rymmer en samhörighet mellan människor som upplever något i stunden, men också mellan oss som lever nu, mellan historien och framtiden.

Tillsammans har vi resurser att värna vår gemensamma livsmiljö. Du som människa har möjlighet att välja vilka spår du lämnar efter dig. Och som orkester är vi en del i en musikalisk kedja, stark nog att länka oss alla samman och mäktig nog att ge nya insikter. Göteborgs Symfoniker möter säsongen 2023-2024 med önskan att skapa hållbara avtryck.

I vår vardag förvaltar vi klangen av musikhistorien. Genom våra andetag och rörelser bär vi verk vidare in i framtiden, samtidigt som vi ger våra medmänniskor tillgång till musiken. Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse i atmosfären – en liten vibration här och nu, med kraft att bära genom generationer.

Violinsolisten Ava Bahari kramar dirigenten Pekka Kussisto efter konserten, i bakgrunden syns orkestern.

Allt det vi kallar liv på jorden existerar tack vare den hinna av kväve och syre som skiljer oss från rymden. Vi har bara denna sköra strimma av atmosfär och vi delar den med varje varelse som lever nu. Vi har fått den i arv och vi ska lämna den vidare.

Välkomna att dela säsongen 2023-2024 med Göteborgs Symfoniker och alla oss som älskar musiken, de minnen den viskar om och den framtid den lovar!

Sten Cranner

VD & konstnärlig chef Göteborgs Symfoniker