Konst i Konserthuset Guido Vecchi

Bronsskulptur föreställande cellisten Guido Vecchi finns placerad i Stenhammarsalens foajé. Här kan du läsa mer om skulpturen och Vecchis koppling till Göteborgs Konserthus.

Bronsskulptur föreställande cellisten Guido Vecchi (1910-1997), placerad i Stenhammarsalens foajé. Konstnären bakom verket är Kerstin Lind-Pafumi (1916-2002). Guido Vecchi var konsertmästare i cellostämman i Göteborgs symfoniorkester under 40 år (1936–1976).

Han ägnade sig samtidigt åt kammarmusik i mindre ensembler, soloframträdanden och pedagogisk verksamhet. Hans tolkningar av nyare, svensk musik har särskilt uppmärksammats. Han ingick bland annat i den så kallade Pianokvartetten, bildad 1948 av Brita Hjort och bestående av – utöver Hjort och Vecchi – Charles Senderovitz och Sten Broman.

1979 utnämndes Guido Vecchi till hedersdoktor vid Konstnärliga fakulteten av Göteborgs Universitet.

Kerstin Lind-Pafumi (1916-2002)

Kerstin Lind-Pafumi studerade vid The Ruskin School of Art i Oxford 1933 och vid Kunstakademiet i Oslo 1934-1935 samt vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn 1935-1936 och under studieresor till Berlin, München, Paris och Italien.

Hon medverkade i en grafikutställning i Berlin 1937 och ställde ut separat ett antal gånger i Göteborg och Borås. Tillsammans med sin man Carmelo Pafumi ställde hon ut på Galerie S:t Lucas i Stockholm 1946. Hon medverkade i Kunstnernes Efteraarsudstilling och Nationalmuseums Unga tecknare. Lind-Pafumi är representerad med ett flertal verk vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

49x19x28 cm