Konst i Konserthuset Melodier vid älven

Den något förvirrade Näcken sitter vid sitt vattenfall, men den moderna tiden har trätt in och ersatt skogens lugn med ett dånande uppdämt vattenfall. Konstverket är ett tävlingsförslag till utsmyckning av Göteborgs Konserthus i samband med byggnationen, av Sven X-et Erixson (1899-1970).

Tävlingsförslag till utsmyckning av Göteborgs Konserthus i samband med byggnationen 1935. Den något förvirrade Näcken sitter vid sitt vattenfall, men den moderna tiden har trätt in och ersatt skogens lugn med ett dånande uppdämt vattenfall. Placerad utanför Stenhammarsalen.

Sven X-et Erixson (1899-1970)

Målare och skulptör. X-ets bilder har sina rötter i en naivistisk och berättande tradition. I sina färgstarka skildringar av staden och arbetet gjorde han sig känd under 1930-talet. Många av hans litografier kom att få stor spridning genom Konstfrämjandets utgivning under 1940-talet och framåt.

Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm, Konsthögskolan i Stockholm. Professor vid Konsthögskolan 1943-53. Offentliga arbeten: Heliga Korsets kapell, Skogskyrkogården Stockholm, Uppsala stadsteater, Huddinge kommunalhus, m.fl. Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Waldemarsudde, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum för Konst i Köpenhamn, Nasjonalgalleriet Oslo, med flera.

158 x 200 cm

Läs mer i konsertmagasinet