Göteborgs Symfoniker AB Tävlingsvillkor

Här hittar du de regler som gäller för alla som väljer att vara med i någon av våra tävlingar.

 • Genom att delta i tävlingen accepterar du reglerna för Göteborgs Symfoniker AB:s tävling.
 • Om du är under 18 år behöver du vårdnadshavares godkännande för att delta.
 • Genom att delta samtycker du till att ditt namn och ditt tävlingsbidrag kan komma att användas i reklam för Göteborgs Symfoniker AB. Tävlingsbidraget kan också komma att användas på hemsidan och i Göteborgs Symfonikers kommunikation och marknadsföring, till exempel i sociala kanaler och Konsertmagasinet Podiet.
 • Genom att delta överlåter du upphovsrätten till bidraget till Göteborgs Symfoniker AB. Det innebär bland annat att Göteborgs Symfoniker AB har rätt att använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt i sin marknadskommunikation, men bara inom Göteborgs Symfoniker AB:s normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 • Finalisterna utses, om inget annat anges, av en jury bestående av personal på Göteborgs Symfoniker AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren.
 • Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 • Anställda vid Göteborgs Symfoniker AB eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 • Göteborgs Symfoniker AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att ett tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererat till Göteborgs Symfoniker AB.
 • Göteborgs Symfoniker AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet av tävlingen.
 • Göteborgs Symfoniker AB förbehåller sig rätten att närsomhelst justera tävlingsupplägget under tävlingens gång.
 • Göteborgs Symfoniker AB förbehåller sig rätten att avpublicera bidrag som strider mot organisationens policy.