Göteborgs Konserthus Durationer: Victor Lisinski & Isak Edberg

Evenemanget har ägt rum. Ensemble Makadam framför Music for strings and prepared piano (Lisinski) och Broken Column (Edberg) som en del av konsertinstallationen Durationer.

Scen: Entréhallen
Fri entré

Evenemanget har ägt rum

I samarbete med tre tonsättare har Ensemble Makadam laborerat med tid och rum, klang och lyssnande i olika former. I arbetet med ”konsertinstallationen” Durationer har tre kompositioner vuxit fram samt idéer om ljusdesign och scenografi. I projektet ingår också konserter och en miniessä.

Durationer kan upplevas i entréhallen i Göteborgs Konserthus 4-10 september. Under samma period kommer varje tonsättare också att få sina verk presenterade i sin helhet, med inslag av ensemblens improvisationer.

Vid denna konsert spelar Ensemble Makadam verket Music for strings and prepared piano av Victor Lisinski (1987). Han är verksam som tonsättare och musiker, främst inom instrumental kammarmusik samt elektronisk musik. Hans instrumentala musik är ofta realiserad via generativa system för improvisation. Inom elektronisk musik arbetar han främst med fältinspelningar från olika delar av världen.

Jag vill skapa musik som utforskar rumslighet, klang och varseblivning. Vi kommer särskilt utforska hur långsamhet och reduktion i musikaliska processer och tillstånd påverkar upplevelsen av tid och rum. Ver-ken kan beskrivas som en sorts ”ljudskulpturer”, där lyssnandet inte blir ett fokus i tiden, utan ett varande i rummet.

Konsertens andra stycke är Broken column av tonsättaren och musikern Isak Edberg (1989). I sina kompositioner fokuserar Isak på musikens rumsliga egenskaper med hjälp av långsamma processer eller utsträckta tillstånd. Isak använder sig av reducerade och noggrant kontrollerade material för att inbjuda till en form av lyssnande med maximal klarhet och närvaro.

Broken column är ett verk med en avskalad textur, där jag velat fokusera på ett flöde av skilda men sammanlänkade ljud. Musiken är en meditation över den följd av klanger den sträcker sig över, där var och en blir en del av tidens utsträckning, men också skapar sin egen precisa, tomma närvaro och tidlöshet. Jag önskar att upplevelsen av musiken på så sätt ska kunna bli stillastående och försjunken i varje enskilt ögonblick. Genom lyssningen upplöses tiden, känslan av före och efter, av sökande, förväntan och minne.

Förutom konserterna med tonsättarnas verk gör ensemblen två konserter med eget programinnehåll och så pratar journalisten och författaren Magnus Haglund om rummets betydelse för lyssnandet.

Mer om Makadam

Ensemble Makadam består av Sara Sjödahl – piano, Anna Lindal – violin, Elsbeth Bergh – viola, Kristina Lindgård (deltar endast 4 september) – cello och My Hellgren – cello. De arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentisering.

Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta av Makadams produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma upp i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

Durationer experimenterar med att framföra levande musik som installation på andra platser än de traditionella konsertlokalerna så att publiken ska kunna komma närmare inpå och till och med röra sig runt musikerna.

Durationer genomförs i samarbete mellan Göteborgs Konserthus, Levande Musik och Ensemble Makadam. Med stöd från Statens Musikverk och Kulturrådet.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang