Göteborgs Konserthus INSTÄLLT: Uruppförande med Gageego!

Evenemanget har ägt rum. Köpta biljetter kommer att betalas tillbaka och abonnenter att kompenseras så snart vi vet hur många konserter inom respektive abonnemang som påverkas.

Speltid ca: 2 t inkl paus Scen: Stenhammarsalen
170-220 kr Student 85-110 kr

Evenemanget har ägt rum

Denna konsert är tyvärr inställd. Köpta biljetter kommer att betalas tillbaka och abonnenter att kompenseras så snart vi vet hur många konserter inom respektive abonnemang som påverkas. Den omfattande hanteringen kan ta tid, men alla biljettköpare kommer att kontaktas via mail. Tack på förhand för förståelse och tålamod. Vid frågor, kontakta vårt biljettkontor: biljett@gso.se, 031-7265300.
Mer info om beslutet att ställa in/flytta evenemang finns här.
Ny musik för nyfikna öron. I sitt nya stycke har tonsättaren Malin Bång hämtat inspiration från ljuden och klangerna hon upplevde under uppväxten i Sävedalen.

Tonsättaren Malin Bång har inför denna konsert arbetat med kompositionsklassen vid Högskolan för Scen och musik. Konserten bjuder på flera uruppföranden som ger en unik möjlighet att ta del av vad som är på gång inom nutida musik just nu. I delar av musiken – som Rosenbergers stycke – är fokus lagt på trombonen, ett av orkesterns mest dynamiska instrument.

 

Så hur har tonsättaren Malin Bång och hennes kompositionsstudenter Joshua Wat och Nino Håkansson tagit sig an utmaningen? Det blir Göteborgspubliken de första att få veta. Malin Bång skriver själv om sitt nya stycke:

”Det finns många minnen från min barndom i Sävedalen som är starkt förknippade med klanger, ljud och toner. Vårt radhus låg nära både en glassfabrik, en sopstation, järnvägen och E20. Denna kontrapunkt av ständiga brus som pågår i fjärran var den ljudkuliss som alltid fanns närvarande och som utgjorde vår version av tystnad… Om bruset av gradvis skiftande karaktär utgör styckets fond uppstår dessa inflytelserika upplevelser som fragment i bruset och agerar som broar mellan omgivningen och tillvarons aktiviteter… Genom komponerandet av detta stycke har jag med glädje och en viss dos av nostalgi utforskat mina barndoms kvarter, och fått möjligheten att återupptäcka ljuden med ett nytt preciserat lyssnande.”

Malin Bång är en av dem som tidigt utforskade akustiska instruments ljudmöjligheter utöver att producera toner. Hennes musik undersöker istället ofta rörelse och energi. Det här är en konsert som utlovar spännande möten med det oförutsägbara, med kontraster, intensitet och intimitet. Konserten inrymmer också ett verk av den Schweiziska tonsättaren Katharina Rosenberger som arbetar i samma anda.

Tonsättarsamtal

Missa inte tonsättarsamtalet en timme före konsertstart då musiker ur ensemblen pratar med någon av kvällens tonsättare. Alla frågor är välkomna. Också från publiken.

Program

JOSHUA WAT (f 1994) LOW FIDELITY FÖR ENSEMBLE Den Hongkongbördige Joshua Wat studerar sedan i höstas komposition på mastersprogrammet vid Högskolan för scen och musik. Uppväxten i metropolen Hongkong är något som kännetecknar Wats musik i såväl klang som idé. Wats långa träning i den västerländska musiktraditionen, som musiker (violast) och tonsättare sätts allt som oftast i dialog med hans kantonesiska rötter. Inte minst silat och tolkat genom den kulturella smältdegel som Hongkong utgör. Kvällens verk för Gageego! är inget undantag, Joshua Wat skriver själv följande: "I mitt verk vill jag undersöka det musikaliska i Hongkongs urbana landskap. Jag gör det genom att röra mig emellan olika ljudlandskap som i en dokumentärfilm. När man - i en faktisk storstadsmiljö, eller bara föreställande sig den - befinner sig vid en korsning, eller i tunnelbanan kan det stundom uppstå ett ögonblick av en slags sällsam känsla av brådska. När denna belägenhet och känsla transkriberas till musik, är det som om känslan av stress förbyts till stämningar av låg energi och bara pågående (statiska) akustiska förlopp, där örat tillåts att i lugn följa idéerna och omfamnas av rummet de klingar i." ESAIAS JÄRNEGARD

KATHARINA ROSENBERGER (f 1971) SHIFT FÖR TVÅ TROMBONER OCH ENSEMBLE (2014) Schweiziska Katharina Rosenberger är sedan flera år bosatt och verksam som såväl tonsättare som professor i komposition i San Diego på amerikanska västkusten. Rosenbergers musik utmärks överlag av ett fokus på det interdisciplinära. Musikerna är inte bara frambringare av ljud, utan med hjälp av elektronik, multimedia och förflyttningar i rummet leker hon med klanger på ett suggestivt vis. På senare år har kanske hennes mer konventionella sättningar rönt allt större framgångar. I dessa vidgar hon konsertrummet och utmanar det vis på vilket vi lyssnar till musik, instrumenten förlängs, transformeras i klang, men också i rummet; det finns en faktisk rörelse såväl som en lyssnandets. Kvällens verk för två tromboner och ensemble är inget undantag om än på ett annat vis än i många av hennes än mer explicita sceniska verk. I Shift är de två trombonerna verkligen solisterna, men de är det på ett annat vis än den traditionella virtuosen. Trombonerna är alpha och omega, det minsta (svagaste) och det största (starkaste). Trombonernas borduner skär ömsom subtilt och ömsom dånande genom ett rum som med dess hjälp sakta tyckas sträckas ut. Inledningens skiftande, gestiska, nästan spasmiska musik avbryts om och om igen av trombonernas genomträngande dån. Ett dån som förs isär och saktar ned klangerna för att sedan låta höra ett par frustande tromboner glimta fram som sammanfaller med hur de pö on pö beger sig runt och ut i det klingande rummet. Musikens kalejdoskopiska effekt förstärks och den höjdpunkt som man tror sig ana kommer, skjuts hela tiden framåt i en musik som nästan tycks implodera i samma rörelse som den exploderar. Det är en utvidgande klanglig rörelse i fler än en bemärkelse. ESAIAS JÄRNEGARD

Paus 25 min

NINO HÅKANSSON (f 1998) TAKATA FÖR ENSEMBLE Nino Håkansson studerar sitt tredje år på kompositionsprogrammet vid Högskolan för scen och musik. Med en bakgrund från Adolf Fredriks musikklasser och Stockholms musikgymnasium har vi här att göra med en tonsättare som har en förmåga att verkligen få lyssnaren att bli varse en historia. Det görs med en följsam musikalitet där melodi och klang hela tiden är satta i samspel. Inte sällan bär musiken på flera tydligt definierade karaktärsdrag, som allt eftersom musiken tätnar vävs allt närmare varandra. I kvällens verk tycks det som om vi kommer att bli varse något liknande. Håkansson skriver själv: "Med detta stycke har jag försökt att hitta ett sätt att kombinera mitt material med sig självt. Två teman kan slås ihop till ett tema, baserat på karaktärsdrag från båda. Stycket bygger upp sig själv från ett simpelt råmaterial." Samtidigt skrevs tonsättarens ord i det ögonblick då musiken hamras in i sitt partitur och vi får se om vi kan ana detta, eller om det måhända är något annat vi bär med oss i minnet på väg ut ur konsertsalen - en del av det storartade i att få ta del av det aldrig förr hörda. ESAIAS JÄRNEGARD

MALIN BÅNG (f 1974) BLOOMING BRUME FÖR ENSEMBLE Malin Bång är sedan ett par år kompositionslärare vid högskolan för scen och musik vid Göteborgs Universitet. Och därmed en av lärarna till de två kompositionsstudenterna, som vi får glädjen att höra uruppföranden av ikväll. För att inte vara sämre så bidrar Bång även hon med ett uruppförande. Ett nytt verk där hennes uppväxt i Göteborgs grannkommun, Partille (mer precist, Sävedalen), utgör råmaterialet i såväl tanke som ton. Det lantliga, stadsnära och småstadslika Sävedalen kan måhända tyckas en stark kontrast till de konsertscener och platser Bångs musik idag intar, men dess poetiska, sonora och klangliga minnen får här en framskjuten plats i verket och avtäcker den plats "allt" en gång började. Malin Bång är idag en sällsamt stark tonsättarröst såväl i Sverige som utomlands. Idag spelas Bångs musik världen över av såväl prominenta solister som orkestrar (även GSO framfördes hennes "Avgår, pågår" härom året), om kvällens verk skriver hon följande: "Under de senaste åren har jag ägnat mig åt att komponera med specifika, externa koncept som utgångspunkter. Det har varit ljuden från en fiolbyggarateljé, rörelsemönster i kampsporter, och klangvärldar från tunnlar som har inspekterats i detalj. För detta nya stycke till Gageego! vill jag som kontrast vända mig till min egna personliga sfär av infallsvinklar. Det finns många minnen från min barndom i Sävedalen som är starkt förknippade med klanger, ljud och toner. Vårt radhus låg nära både en glassfabrik, en sopstation, järnvägen och E20. Denna kontrapunkt av ständiga brus som pågår i fjärran var den ljudkuliss som alltid fanns närvarande och som utgjorde vår version av tystnad. Mot denna relief uppstod det under skolrasterna en intensiv skaparglädje, det var uppsättningar av historiska teaterproduktioner och snabba hemliga konversationer på rövarspråket inramat av många timmar av passionerat övande på piano och fiol. Om bruset av gradvis skiftande karaktär utgör styckets fond uppstår dessa inflytelserika upplevelser som fragment i bruset och agerar som broar mellan omgivningen och tillvarons aktiviteter. Jag tänker mig att vi alla påverkas av vår barndoms akustik, och att vi kanske omedvetet söker oss till ljudande miljöer som påminner om dem vi växt upp i. Genom komponerandet av detta stycke har jag med glädje och en viss dos av nostalgi utforskat mina barndomskvarter, och fått möjligheten att återupptäcka ljuden med ett nytt preciserat lyssnande." ESAIAS JÄRNEGARD

Medverkande

Ensemblen bildades 1995 och arbetar med att utforska och göra den nutida kammarmusiken mer tillgänglig. Som en av de viktigaste aktörerna i Musiksverige uppskattas ensemblen för att på ett lustfyllt och nyfiket sätt tolka dagens musik på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och Pierre-André Valade. Förutom konserter i Sverige har ensemblen turnerat i bland annat Ryssland och Danmark samt gästspelat på Lange Nacht der Neue Klänge i Wiens konserthus. 2015 firade Gageego! 20-årsjubileum och fick en egen serie i Göteborgs Konserthus.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Percussionist vid pukor med stockar i handen, omgiven av röd sammet.

Upplev konsertmagin

Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse, med kraft att bära genom generationer. Upptäck säsongens konserter och låt oss skapa hållbara avtryck tillsammans.

Upptäck säsongens konserter