Göteborgs Konserthus Tidslinjer

Evenemanget har ägt rum. Stockhausens Ikoniska Zeitmasse och andra pionjärer fyller denna lördagskväll med Gageego! och dirigenten Rei Munakata. Konceptet Pionjär ger dig samtida musik i experimentella kombinationer.

Speltid ca: 1 t 30 min inkl paus Scen: Stenhammarsalen
210-260 kr Student 105-130 kr

Evenemanget har ägt rum

Gageego! tar fasta på två pionjärer: György Ligeti – som skulle fyllt 100 i år – uppmärksammas med sin vidunderliga blåskvintett och Karlheinz Stockhausen (1928-2007) med den ikoniska Zeitmasse, verket som förde in serialismen i tidsdimensionen. Men vi blickar även vidare mot framtidens pionjärer i Parissvenskan Madeleine Isakssons sinnrikt skiktade väv av klanger och tidslinjer, Sondes, och den i Visby boende amerikanen Joseph Lakes utsträckta, vidsträckta och meditativa This is one small stone…

Ungerske tonsättaren György Ligeti tillhör efterkrigstidens allra viktigaste konstnärskap. Han är på många vis ett panorama genom vilken 1900-talets sena musikaliska landvinningar kan skönjas, såväl genom sina estetiska transformationer som sin skiftande hemvist: från arbetsläger under nazismen, till avantgardets idealistiska centraleuropeiska mecka i Köln, till Hollywoods stjärnbeströdda skimmer genom inte minst filmregissören Stanley Kubricks återkommande användning av hans musik.

Zeitmasse är ett av den tyske pionjärtonsättaren Karlheinz Stockhausens verkliga genombrottsverk. I likhet med flera av Stockhausens stycken, finns det ofta hyllmeter av analyser att sätta sig in i. I det övergripande är Zeitmasse ett första genomförande av serialismens systematik i tidsdimensionen. Serialismen hade dessförinnan enbart återfunnits i struktureringen av tonhöjder, i Zeitmasse går Stockhausen ett steg längre.

Madeleine Isakssons musik kännetecknas av det svävande och skimrande. De minutiösa klangerna är som skiktade klangliga skulpturer. Det finns en sensibilitet, och impressionistisk färgskala som framstår som förklarande till varför hon för många år sedan beslöt sig för att bosätta sig i Paris. Isakssons musik ter sig organisk, som om den under
musikens gång växer och tar form – blir form.

Sedan ett antal år är amerikanske tonsättaren Joseph Lake bosatt i Visby, där han undervisar på Gotlands tonsättarskola. En miljö och plats, som inte är så främmande när man betänker de klanger som Lake under lång tid utforskat. Hans musikaliska framtoning präglas av en stillhet och en innerlig fascination för den enskilda tonens rikedom.

Denna kväll upplever vi allt detta framfört av den Göteborgsbaserade ensemblen Gageego! under ledning av Rei Munakata. Ensemblen utforskar samtida kammarmusik på ett lustfyllt och nyfiket sätt, på högsta tekniska och konstnärliga nivå. Gruppen samarbetar regelbundet med svenska och internationella gäster som Peter Eötvös, H K Gruber och Pierre-André Valade.

Konceptet Pionjär

Konceptet Pionjär ger dig konserter med samtida musik i skön kombination med exempelvis konst, film, audiovisuella element eller drama. För dig som är nyfiken på det allra senaste är säsongens sex lördagskvällar i Stenhammarsalen ett måste. Med ett Pionjär-abonnemang sparar du dessutom 30% jämfört med ordinarie biljettpris.

Provlyssna

Lär känna de klassiska verken.

Lär känna tonsättaren Madeleine Isaksson.

Program

MedverkandeFrågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang