Göteborgs Konserthus Försoningens toner

Evenemanget har ägt rum. Låt tonerna från den mäktiga konserthusorgeln bli ditt sällskap på en inre resa. Amerikanska organisten Kimberly Marshall är vår guide i en meditativ lunchkonsert i försoningens tecken. Ett själsligt nyår till musik.

Speltid ca: 1 t Scen: Stora salen
340-500 kr Student 170-250 kr Ungdom tom 29 år 170-250 kr

Evenemanget har ägt rum

Låt tonerna från den mäktiga konserthusorgeln bli ditt sällskap på en inre resa. Amerikanska organisten Kimberly Marshall är vår guide i en meditativ lunchkonsert i försoningens tecken. Ett själsligt nyår till musik.

Unna dig en dag att avstå från distraktioner och plikter. Vid den här tiden infaller det som kallas Försoningsdagen i judendomen, Jom Kippur, den dag då vi blickar inåt och betraktar hur vi behandlat oss själva och varandra. Traditionen säger att Jom Kippur firas under ett dygn som ett heligt samtal. Vid solnedgången vet bara du vart dina val ska föra dig.  

Vid orgelkonserten Försoningens toner får du en meditativ musikalisk upplevelse, oavsett vem som ställer frågorna. Musiken som vibrerar ur Konserthusorgelns 9000 orgelpipor i Stora salen sträcker sig från kontemplativ bön till explosiva känslokaskader.  

Vid orgeln sitter amerikanska Kimberly Marshall, firad internationellt för sina hänförande konserter och en uppskattad föreläsare i orgelvärlden. Kimblerly Marshall har gästat Göteborg flera gånger och bland annat gjort inspelningar med den nordtyska barockorgeln i Örgryte Nya kyrka. 

Provlyssna

Lär känna organisten Kimberly Marshall.

Lär känna musiken.

 

Över 9000 orgelpipor

Orgeln kallas ”instrumentens drottning” och det av en god anledning: inget annat akustiskt instrument är så variationsrikt i klang och dynamik, från den allra svagaste, ensamma ton till massiva ackord som får det att vibrera i golv och väggar. Häng med in i det fascinerande instrumentet tillsammans med Hans Davidsson!

Program

Trad. Kol Nidre

Den judiske filosofen Moses Mendelssohn (1729-1786), av sin samtid hyllad som "den tyske Sokrates", var en centralgestalt i Haskalah, den judiska upplysningen. 1763 tilldelades han Berlinakademins pris för sin essä "Om bevis i de metafysiska vetenskaperna". Han var så högt ansedd att Fredrik den store förlänade honom ställning som "beskyddad jude" (Schutzjude), så att han kunde leva ostörd i Berlin. Men detta privilegium gällde inte hans hustru eller hans sex barn, av vilka fyra lämnade judendomen för att i stället bli assimilerade i det tyska samhället. 1816 lät Moses andre son, Abraham, döpa sina fyra barn, däribland Felix Mendelssohn, till den reformerta protestantiska tron. Detta dop hade musikaliska konsekvenser. Felix blev omsluten av protestantisk musikkultur och Johann Sebastian Bachs musik, för vilken han blev en förkämpe. Liksom Bach komponerade han preludier, fugor och sonater för orgel, ofta med kontrapunktiska tekniker och inslag av lutherska koraler, något som vi hör i hans första orgelsonat, publicerad 1845, endast två år före hans död. Dess första sats avbryts av fraser från den lutherska koralen "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (Vad min Gud vill, må det alltid ske) med en mer dämpad klang. Mendelssohn använder samma "antifonala" effekt mellan två orgelklaviaturer i den tredje satsen, ett fritt recitativ som leder direkt in i den avslutande finalsatsen, präglad av briljanta arpeggion och virtuost pedalspel. Kimberley Marshall (övers. Sverker Jullander)

J S Bach O Mensch, bewein dein Sünde gross 3 min

Många av Johann Sebastian Bachs mest djupsinniga orgelverk är byggda på lutherska koraler. Tonsättaren hade förmågan att genom musiken förmedla psalmtextens andliga innehåll, vilket vi hör i de följande två styckena på dagens program. Först, botkoralen "O Mensch, bewein' dein Sünde groß" (O människa, begråt din stora synd). Bach ornamenterar melodin så att den flödar med stor uttrycksfullhet, kanske som en spegling av jordiska förströelser; i slutet instruerar han organisten att spela ytterst långsamt, då dissonanser införs i den fallande melodin. Detta skapar en klingande avbildning av mänsklighetens syndafall. Judendomen är världens första dokumenterade monoteistiska religion. Abraham kallades att förstöra de falska avgudar som hans far dyrkade för att i stället följa en enda Gud, universums skapare. Tron på en Gud togs upp av kristendomen och bildar grunden för trosbekännelsen, Credo. Bachs sättning av Luthers Credo-parafras, koralen "Wir glauben all an einen Gott", innehåller imitation av melodin, tillsammans med ett kraftfullt tema i pedalen som återkommer i olika tonhöjdslägen flera gånger under stycket. De täta upprepningarna av melodin och pedaltemat skapar en musikalisk avbildning av monoteismen, som ger återskall över hela världen Kimberley Marshall (övers. Sverker Jullander)

Försoning återställer balansen i livet; genom att erkänna och gottgöra begångna synder överger människan sina destruktiva beteendemönster och förbinder sig till en balanserad livsstil. Navajo-tonsättaren Connor Chee utforskar denna undflyende känsla av jämvikt i sitt första orgelverk, Hózhó, som kan översättas "balans och skönhet". Fastän musiken tidvis är obalanserad i form och taktart, finns ett balanserat ramverk i det att den inledande melodin återkommer i styckets slut i retrograd form (dvs. "baklänges"). Med tonsättarens ord: "Den återför lyssnaren till styckets början med en melodi som väsentligen är densamma men ändå förvandlad under lyssnarupplevelsens gång."

Den judiske tonsättare Herman Berlinski var 1956 doktorand vid det judiska teologiska seminariet i staden New York, då han fick en kompositionsbeställning på ett verk för den nyligen ombyggda orgeln i stadens tempel Emanu-El. Han blev inspirerad av en stenskulptur av den Brinnande busken på tornet vid seminariets entré och valde detta som ämne för orgelverket. Andra Moseboks tredje kapitel beskriver hur Mose får se en buske som ständigt brinner utan att förtäras av elden. Guds röst hörs ifrån busken, säger till Mose att han ska komma att befria israeliterna från deras fångenskap i Egypten. När Mose frågar i vems namn han ska ta ledningen över folket, svarar rösten med Tetragammon (det fyrbokstaviga gudsnamnet). Detta är ett heligt namn som aldrig uttalas av rättrogna judar, som i stället använder "ha Shem", det hebreiska ordet för "namnet". Berlinski konstruerade ett rytmiskt motiv som representerade ha Shem och kombinerade det med alla tolv tonerna i den kromatiska skalan, för att symbolisera Guds allestädesnärvaro. Guds makt att befria sitt folk från förtryck hörs i trumpetfanfarer, som Berlinski komponerade för de horisontella trumpetpipor i fasaden som tillkom vid ombyggnaden av orgeln i templet Emanu-El. Kimberley Marshall (övers. Sverker Jullander)

Ashkenaziska judar (ättlingar till de judar som på medeltiden bosatte sig i Tyskland och senare i Östeuropa) reciterar böner för de döda under synagoggudstjänsten vid Yom Kippur. Denna gudstjänst bär namnet Yizkor, ett hebreiskt ord med innebörden ”Må han [Gud] minnas”. I denna anda spelas på dagens program en själfull Elegi av William Grant Still, kallad ”den afroamerikanska musikens nestor”. Elegin var ett av två orgelverk som beställdes från Still av American Guild of Organists (USA:s organistförbund) för dess nationella konvent i Los Angeles 1962.

Dagens program avslutas med sviten Exodus av den afroamerikanska tonsättaren Sharon Willis. Hon skrev detta verk som en hyllning till människorättskämpen Harriet Tubman, som först lyckades fly från slaveriet 1849 och därefter flera gånger återvände till Södern för att hjälpa andra slavar. Mellan 1849 och 1862 förde Tubman personligen mer än 80 personer till friheten; hon hjälpte dem med bostad och arbete i norr. Genom hennes arbete som spion för unionsarmén blev mer än 700 slavar befriade. Exodus-sviten har tre satser, vilka alla innehåller musikaliskt material som sjöngs och dansades till av amerikanska slavar. I första satsen, "Chronicles" (Krönikor), hör vi melodin "Go down, Moses", som introduceras i pedalen och byggs upp till en fulltonig ackordisk sats. Mellansatsen, "Communion", börjar och slutar i svag nyans med en annan spiritual, "Let us break bread together" (Låt oss bryta brödet tillsammans). Dessa mjuka fraser inramar en klangexplosion med dubbelpedal, som kanske frammanar det hårda arbete som slavarna tvingades utföra. Den sista satsen är festmusik i afrikansk jubadansstil, med livliga synkoperingar. Kimberley Marshall (övers. Sverker Jullander)

Lördag 23 september 2023: Evenemanget slutar ca kl 13.30

Medverkande

Kimberly Marshall, USA, är känd över hela världen för sina fängslande program och presentationer av orgelmusik. Hennes prestationer belönades av Royal College of Organists 2022 med deras högsta utmärk else. Hon är en skicklig lärare som ger masterclasses internationellt och är professor vid Arizona State University samt Malmö Musikhögskola. 2019 invigde Kimberly Marshall den nya Klais-orgeln i St Petri Cathedral, Malmö, det största instrumentet i Skandinavien. Hon uppträdde och undervisade vid Göteborg International Organ Academy 2020, 2021 och 2022, och öppnade Malmö Orgelfestival i maj 2022. Samma månad gav hon den första gästkonserten i Washington National Cathedral sedan pandemin,för en entusiastisk publik. Kimberly Marshall har uppträtt vid många internationella kongresser och konserter. Hon är en engagerad före språkare för orgeln och arbetar för att främja instrumentet i både lokala och globala sammanhang. 1996- 2000 var Kimberly projektledare för Orgelforskningscentret i Göteborg och gjorde en invigningsrecital på den stora medeltonsorgeln i Örgryte kyrka 2000.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Läs mer i bloggen

24 augusti 2023 Kära publik

Det spelår som ligger framför oss har temat Hållbara avtryck. Vi har valt det som fokus eftersom vi vet att bakom varje stor förändring ligger en rad små beslut.

Yogakonsert: Utrymme
15 okt 11.00

Ett härligt yogapass med Yoga Lene till musik spelad live på den nya konserthusorgeln.

Utsålt!
Utsålt!
Passionerat med Pathétique
19 okt 19.30

Bli förförd av Göteborgs Symfoniker, Santtu-Matias Rouvali dirigent, Olivier Latry orgel, samt Roger Carlsson och Walter Witick slagverk.

Köp biljetter
Söndag med virtuos orgel
22 okt 15.00

Upplev konserthusorgelns 9000 pipor med kanadensiska konsertorganisten Isabelle Demers vid spelbordet i samband med Göteborgs Internationella Orgelfestival 2023.

Köp biljetter
Visor till de saknade
4 nov 12.30

En stunds vila i allhelgonatid till lunchtoner som ger oss tid att tänka på dem vi saknar. Norske organisten Iver Kleive lämnar ingen oberörd med sin melodiska mix av folkvisa, jazz och koraler.

Köp biljetter
Barockens okrönta drottning
12 nov 18.00

Ensemblen Les Jardiniers bjuder på fransk barockmusik med både lekfullhet och hjärtskärande vemod.

Köp biljetter
Från mörker till ljus
3 feb 12.30

Ute råder vintermörkret men hos oss är ljuset varmt. Vi firar ljusets återkomst med orgelns skimrande toner och orgelmästaren Hans Davidsson är vår musikaliska guide.

Köp biljetter
Festtoner i orgeln
13 apr 12.30

Våren är förväntans och förnyelsens tid. Den här lunchkonserten sveper orgeltonerna iväg dig på en fest av njutningar med lettiska organisten Ligita Sneibe.

Köp biljetter
Percussionist vid pukor med stockar i handen, omgiven av röd sammet.

Upplev konsertmagin

Varje ton som sprids har kraft att sätta i gång en rörelse, med kraft att bära genom generationer. Upptäck säsongens konserter och låt oss skapa hållbara avtryck tillsammans.

Upptäck säsongens konserter