Göteborgs Konserthus Beethovens Eroica

Mästerverk med Oslo filharmoniska orkester, Manfred Honeck dirigent och Martin Helmchen piano.

Speltid ca: 2 t inkl paus Scen: Stora salen
370-530 kr Student 185-265 kr

Möt Ludwig van Beethovens tidlösa mästerverk Eroican, här tolkad av Oslo filharmoniska orkester och dirigenten Manfred Honeck!

Beethoven skrev sitt berömda Heiligenstadt-testamente i oktober 1802, där han skildrar våndorna över sin tilltagande dövhet. Han frågade sig om han nu skulle kunna uträtta de stora handlingar han ansåg sig ha kommit till världen för att uträtta. Tredje symfonin, Eroican, visade att han skulle lyckas. Historien om hur Beethoven slet bort titelbladet från partituret på symfonin, där den ursprungliga dedikationen till Napoleon ska ha funnits är väl känd, men i många varianter.

Kvällen bjuder också på Robert Schumanns känsligt balanserade pianokonsert med Martin Helmchen som solist.

Manfred Honeck är chef för Pittsburghs symfoniker, men dirigerar också många andra av världens mest prestigefyllda orkestrar. Han är för många i Sverige ett välkänt namn efter åren som chefdirigent för Radiosymfonikerna.

Provlyssna

Lär känna de klassiska verken.

Introduktion till konserten

Landa i Stora salen en timme innan konserten börjar och lär dig mer om musiken du strax ska uppleva! Du får berättelserna bakom musiken, kunskap om kompositörerna och egna reflektioner om de klassiska verken. Introduktionen pågår i ca 30 minuter, det är kostnadsfritt och fri placering i salen.
Varmt välkommen!

Program

R Schumann Pianokonsert 31 min

Paus 25 min

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) SYMFONI NR 3 ESS-DUR OP 55, "EROICAN" Allegro con brio Marcia funèbre: Adagio assai Scherzo: Allegro vivace Finale: Allegro molto Beethovens tredje symfoni från 1803 skakade den klassiska musikens grundvalar. Efter den wienklassiska första och den mer experimentella andra symfonin fann Beethoven med den tredje ett alldeles eget tonspråk. Den är expansiv, stor, och väjer inte för nya och oväntade effekter (mest tydliga är väl dissonanserna i förstasatsens inledning). Aldrig tidigare hade någon symfoni haft en så omfattande och musikaliskt utarbetad inledningssats, som samtidigt är fullödigt romantisk i uttrycket. Symfonins självsäkerhet och fulländning frapperar - likt ett skinande lok som ilar fram genom ett landskap där tidigare bara oxkärror passerat. Det visade sig i efterhand att symfonin var långt före sin tid. Mycket av Brahms symfonik kan exempelvis spåras till Eroican, vilket säger en del om dess epokgörande inflytande. Begravningsmarschen (som lär ha komponerats några år tidigare för en engelsman av börd) är unik, en variationssats med en tidigare oanad tyngd och känslostyrka. Beethoven utökade på egen hand det musikaliska uttryckets dynamik, vilket kom andra symfonier från samma tid att framstå som futtiga vid en jämförelse. Men det innebar också att många lyssnare fann musiken bisarr, obegriplig och skrämmande. Man kan undra vad publiken tänkte om Beethovens uppluckrande av den statiska metern i scherzot där fraserna överskrider och lever rövare med tretakten, eller det avslutande rondot som innefattar variationer, genomföringar och snabba motivvisiter från de andra satserna, till exempel begravningsmarschen. Förmodligen fann lyssnarna en vilopunkt i det wienska andratemat (förebådande Schubert) som tryggt och pålitligt återkommer med regelbundna mellanrum. STEFAN NÄVERMYR

Medverkande

Oslo filharmoniska orkester

Manfred Honeck dirigent

Martin Helmchen piano

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret