Från Podiet nr 2 2016-2017 Ett svenskt mästerverk

Bo Florin, docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet berättar om en av svensk films stora klassiker Körkarlen.

Den 2-4 februari 2017 spelar Göteborgs Symfoniker live till Victor Sjöströms Körkarlen, en av svensk films stora klassiker. Innan dess ges tillfälle att lära sig mer om den fängslande filmen och arbetet med den helt nyskrivna musiken av Mats Larsson Gothe.

Den 29 november blir det en förhandsträff med filmvetaren Bo Florin, expert på svensk stumfilm, och tonsättaren Mats Larsson Gothe som berättar om filmen och musiken. Han är docent i filmvetenskap vid Stockholms universitet och har skrivit både om Victor Sjöström och den svenska stumfilmen. Där intar Körkarlen en viktig position.

– Den har haft väldigt stor betydelse både nationellt och internationellt och ses som en höjdpunkt i det som kallas ”den svenska filmens guldålder”, 1917-1923. Då utvecklades den svenska filmen enormt. Bland annat gjordes en omläggning av produktionen där man gick från att göra många snabba produktioner till att göra färre och dyrare filmer, ofta med underlag från litteraturen.

boflorin

Victor Sjöström var med på hela den resan. Han gjorde sin första film 1912 och gjorde hela 30 filmer de kommande fem åren. Det stora genombrottet kom 1917 med Svensk Bios dittills mest påkostade film, något av en startpunkt för svensk kvalitetsfilm.
– Hela utvecklingen började med Victor Sjöströms filmatisering av Ibsens Terje Vigen som fick mycket beröm av recensenterna. Dagens Nyheter hade en recension av författaren och kritikern Bo Bergman som skrev positivt om filmen på tidningens kultursida. Tidigare hade filmrecensionerna hänvisats till nöjessidorna.

Victor Sjöström

Övriga Europa hade drabbats hårt av första världskriget och viktiga filmländer som Danmark, Frankrike och Tyskland lade all kraft på att bygga upp sina länder igen. Det gav Sverige en möjlighet att producera och exportera film. På stumfilmens tid var det så mycket enklare att lansera film i andra länder, endast textskyltarna behövde anpassas. Så de mer ambitiösa svenska filmerna fick god spridning i världen. Inklusive Körkarlen som influerade många internationella filmmakare.

– Fransmännen såg filmen och inspirerades både av filmberättandet och det nyskapande kameraarbetet. Victor Sjöström och fotografen Julius Jaenzon experimenterade med dubbel- och trippelexponeringar samt övertoningar. Det ligger ett oerhört precisionsarbete bakom detta, kameran vevades för hand och allting måste stämma.
Körkarlen är 95 år gammal men fortfarande relevant.

Originalaffisch från 1921

– Absolut. Den omtalas fortfarande som en angelägen och viktig film. Tidskriften FLM utsåg Körkarlen till Sveriges bästa film genom tiderna så det är klart den har betydelse. Den visas fortfarande på flera håll i världen. Storyn har också ett slags allmängiltighet som gjort att den inte åldrats som många andra filmer, även senare, utan fortfarande känns aktuell. Den håller på alla sätt.

Vid förträffen ger Bo Florin en bakgrund till den svenska filmens guldålder och berättar om hur Victor Sjöström arbetade när Körkarlen kom till. Tonsättaren Mats Larsson Gothe kommer att avslöja hur han gick till väga när han skrev den 106 minuter långa musiken till filmen. Moderator är Göteborgs Symfonikers planeringschef Marco Feklistoff.

Körkarlen uruppförs under Göteborg Filmfestival den 2-4 februari 2017.

Följ Mats Larsson Gothes videoblogg här

filmstrip_korkarlen-transparent