Från Podiet nr 4 2016-2017 Gästspel från Nordatlanten:

I april får Göteborg för första gången besök av Islands symfoniorkester, vår nordiska granne. En pigg orkester som uppmärksammats för sina inspelningar och internationella framträdanden, bland annat på BBC Proms i London. Inför besöket har vi träffat verksamhetens vd Arna Krist´n Einarsdóttir.

I april får Göteborg för första gången besök av Islands symfoniorkester, vår nordiska granne. En pigg orkester som uppmärksammats för sina inspelningar och internationella framträdanden, bland annat på BBC Proms i London. Orkestern spelar en viktig roll i det isländska kulturlivet och har även ambitionen att som ambassadör skapa fruktbara relationer med omvärlden. Verksamhetens vd Arna Kristín Einarsdóttir ser fram emot besöket i Göteborg:

– Vi är väldigt begeistrade och kan knappt vänta. För oss har gästspelet också en djupare innebörd eftersom Göteborgs Symfoniker var den första utländska orkester som kom för att spela i vårt nya konserthus Harpa, vår egen scen, 2011. Det var väldigt speciellt för oss och det känns som om vi har en alldeles särskild förbindelse. Det var också länge sedan vi spelade i Skandinavien så det här ger oss en plattform där vi kan visa vad vi kan och vilket slags orkester vi är – och vi tycker vi är en bra orkester.

Bygget av konserthuset Harpa med sin fina akustik har betytt mycket för orkestern.
– Utvecklingen har varit häpnadsväckande. Akustiken har utvecklat ett nytt sound, man behöver bara nudda en sträng så hörs det. Vi har genomgått en total förvandling under de år vi varit i Harpa vilket gjort all skillnad i världen för oss.

Islands symfoniorkester bildades 1950 och var en viktig del när en ny nation formades. Island blev självständigt från Danmark 1944 och sökte vägar att bygga upp en ny framtid.
– Det fanns starka idéer om vilken stat vi ville vara och vilken identitet vi eftersträvade. I denna process spelade Nationalteatern, symfoniorkestern och universitetet viktiga roller.

Islands symfoniorkester består av 95 musiker och ger omkring 100 konserter varje år. Repertoaren är varierad även om kärnan delas med många andra orkestrar.
– Ja, det kan man säga, ”the German guys” spelar en viktig roll i vårt utbud! Men vår publik är inte rädd för ny musik så vi kan blanda dessa genrer ganska bra – folk drar inte öronen åt sig. I det perspektivet är vi lyckligt lottade. Vi kan utforska och söka nya samarbeten.

Ett exempel på detta är Airwaves-festivalen i Reykjavik som presenterar musik och artister från olika håll och kanter. Här är det en skön feststämning som lockar namn som P J Harvey, Björk, Islands symfoniorkester, Daníel Bjarnason (gränsöverskridande musiker, tonsättare och dirigent) och tonsättaren Anna Thorvaldsdóttir. Den senare finns representerad med stycket Aeriality när Islands symfoniorkester kommer till Göteborg. Och orkestern är laddad, lovar Arna Kristín Einarsdóttir.

– Det är en eldig orkester: tänd den och den kan flamma upp! Det är intrycket vi får från dirigenter och solister. Alla i orkestern sitter på stolskanten, lyhörda och villiga att ge allt. Vår chefdirigent Yan Pascal Tortelier talar också om att det finns en särskild familjekänsla, folk står nära varandra.

Göteborgs Symfoniker kommer att återgälda gästspelet genom att besöka Reykjavik 2018. Utbytet känns angeläget och befäster den goda relationen orkestrarna emellan. För Islands symfoniorkester är konserten i Göteborg en bekräftelse på detta.
– Vi är så nöjda över det här samarbetet. Det är inte bara en konsert utan något djupare, något som kan växa. Det är fint att ha en vän!