Från Podiet nr 1 2021-2022 Göteborgs Konserthus får en orgel i världsklass!

En exposé av orgelprofessorn, forskaren och projektledaren Hans Davidsson som under fem år ansvarat för projektet med den nya konserthusorgeln

Sommaren 2021 användes varje minut till att slutföra arbetet med den nya konserthusorgeln. De återstående tekniska arbetena utfördes direkt efter midsommar, till exempel installation av det andra, flyttbara spelbordet. Framförallt utfördes intonationen av de återstående två tredjedelarna av orgelns drygt 9000 pipor.

Varje dag mellan 06.00 och 24.00 hördes pipor av alla slag – principaler, flöjter, stråkar, mixturer, klarinetter, oboer, trumpeter och basuner – testas och intoneras för att få optimal klang och styrka. Den internationella referensgruppen stödde arbetet under två intensiva tredagars-möten för att lyssna och ge råd. Det var total koncentration i lyssnande och arbete, men också avspänd glädje och tillförsikt i pauserna – och planering för invigning i oktober. Vi kände oss alltmer övertygade om att visionen om en symfonisk konserthusorgel optimalt avpassad för konserthusets akustik skulle kunna bli verklighet.

Sedan januari 2017 har det omfattande arbetet med att lösa konserthusets orgelfråga pågått. Projektet inleddes med en internationell förstudie som utfördes av ett team av internationella orgelexperter som anlitades av Higab genom Föreningen för Göteborgs internationella orgelakademi som bistått orgelbyggarna, fastighetsägaren Higab och Göteborgs Symfoniker med konstnärlig vägledning, tekniska råd och kvalitetskontroll under hela processen.

Detaljer i ljust trä och betong innifrån orgeln

Gruppen består av Bine Bryndorf (Danmark), Hans-Ola Ericsson (Kanada/Sverige), Nathan Laube (USA/Tyskland), Koos van de Linde (Tyskland), Karin Nelson (Norge/Sverige), Paul Peeters (Nederländerna/Sverige) och Joris Verdin (Belgien), med Magnus Kjellson som symfonikernas representant. I januari 2018 fick Rieger Orgelbau i österrikiska Schwarzach – i hård internationell konkurrens – uppdraget att bygga den nya orgeln och redan sommaren 2018 demonterades den gamla.

Samtidigt bedrevs forskning, utveckling, tester, diskussioner, detaljplanering och, sedan våren 2019, byggnation och installation. Under tre somrar 2019-2021 har arbetet med att installera den nya orgeln steg för steg genomförts. Sommaren 2020 installerades inte bara andra hälften av orgeln, utan också en podievägg med nya luckor och en ny baldakin som tillverkats av Rieger i samma slags trä som de ursprungliga väggarna – utvald sykomorlönn. Materialet behandlades under installationen med pigmenterad linolja för att matcha promenoarens övriga utrymmen.

De 100 luckorna i podieväggen kan öppnas och stängas av organisten som därigenom effektivt kan variera klangens dynamik på ett sätt som saknar motsvarighet i moderna konserthusorglar. Sommaren 2021 stängdes slutligen så kallade tv-luckorna till vänster om podiet så arkitektens vision om hela och rena väggar återskapas. Dessa åtgärder innebär den största samlade förändringen av främre delen av konsertsalen sedan konserthuset invigdes 1935; en efterlängtad förbättring efter år av gradvisa förändringar som tillkommit av praktiska skäl men utan en arkitektonisk helhetstanke. Alla inblandade erkände resultatet som mycket lyckat.

Under sommaren 2021 intonerades alla pipor i tre av orgelns verk, Positif, Récit, Orchestre, Solo, Bombarde och Pédale Expressif. Här finna alla färg-, karaktärs-, och poesistämmor, kraftfulla rörverk, solostämmor och sist men inte minst, den starkaste solostämman, Trompette Royale, som monterats horisontalt och spelas med högre lufttryck. I Grand Orgue tillfördes en helt typ av stämma, Saxophone, ett ny uppfinning av Rieger, i vilken varje ton alstras av två sammanbyggda pipor.

Det mest spännande som skapats under de senaste månaderna är en separat orgel med 40 stora baspipor under konsertsalens parkettgolv. De fungerar som förstärkning av orgelns basklang, ett slags akustisk subwoofer eller pedal booster. Med detta tillägg blir upplevelsen av orgelns bas (frekvenser under 60 Hz) mycket bättre i akustiken och man känner till och med vibrationerna av de lägsta tonerna på många platser.

I höst är det alltså premiär för Konserthusets nya orgel! Ett magnifikt och mångsidigt instrument som kommer att kunna spelas från två platser, från två olika spelbord: ett mekaniskt, som överför organistens impulser till piporna med direkt mekanisk förbindelse; och ett flyttbart med digital överföringsteknik. Spelborden styr hela musicerandet, vilka klanger som väljs, dynamiken och – när man så önskar – utforskandet av klangexperiment.

Det mekaniska spelbordet har placerats i mitten av podiet. Genom att använda ett nytt tekniskt koncept har Rieger för första gången i orgelbyggnadshistorien byggt ett mekaniskt spelbord som är höj- och sänkbart. Det lyfts upp av ett hissplan och blir synligt först när det ska användas. Det andra, flyttbara spelbordet kommer att placeras längst fram i salen, intill podiets vänstra hörn. Där är det alltid tillgängligt, synligt och kan lyftas upp och rullas ut till valfri plats för att spelas på plats i orkestern.

Orgelns spelbord ovanifrån med en mängd tangenter och knappar som musikerns händer vilar på.

Den 15-24 oktober invigs orgeln med pompa och ståt i samband med Göteborgs internationella orgelfestival. Den nya konserthusorgeln blir ett fullödigt, symfoniskt instrument med drygt 9000 pipor, 112 stämmor, fyra manualer och pedal. Orgelns symfoniska karaktär, grundad i Aristide Cavaillé-Colls (1811-99) koncept, kännetecknas av en fyllig, omfamnande och briljant helhetsklang i ett mycket brett register, från det skiraste, poetiska till det mäktigaste och mest kraftfulla av uttryck. Orgeln har solostämmor som sömlöst växlar med orkesterns instrument.

Under festivalens första helg 15-17 oktober 2021, invigs orgeln med tre konserter med olika program. Vi får höra internationella orgelsolister i referensgruppen spela mångsidiga program med romantik, transkriptioner av symfoniska verk, nyklassicism, modernism, improvisationer, folkmusik – och ny musik.

Vid orkesterkonserterna 20-21 oktober 2021 uruppförs en ny orgelkonsert av B Tommy Andersson och första helgen framförs nya soloverk av Molly Kien, Tebogo Monnakgotla och Madeleine Isaksson – alla beställningsverk.

23-24 oktober blir det ett unikt orgelmaraton där organister från Västra Götalands 49 kommuner spelar i sträck. Vi kan alltså se fram emot en tio dagars internationell orgelfest av sällan skådat slag; en fest som bjuder musikälskare i alla åldrar på klangliga orgelupplevelser med full symfoniorkester, något som aldrig tidigare kunnat upplevas i vår stad – eller i vårt land.

Hams Davidsson står på Podiet och tittar upp mot orgelluckorna. Han ser väldigt liten ut.

Konserthusets arkitekt Nils Einar Eriksson (1899-1978) hade en vision om en konserthusorgel i världsklass, en orgel optimalt placerad alldeles intill orkestern som tillsammans med denna skulle kunna bilda en enhetlig klangkropp. Denna vision blir nu verklighet. Den nya orgeln tillför en helt ny dimension av sinnlig, symfonisk orgelklang.

Genom podieväggen med luckorna tillför den också ett nytt, fysiskt rum – ett rum som med orgelpipornas arkitektur belysta i olika färgskalor, också bjuder in till audiovisuella experiment och nya klangvärldar. Följ med på resan från orgelns installation fram till invigningen i oktober på dessa länkar: gso.se/orgeln och via orgelakademins Facebooksida: facebook.com/organacademy.
Välkommen till invigning och orgelfest i oktober!

Text Hans Davidsson, projektledare för orgelbyggets referensgrupp
Foto Ola Kjelbye, Magdalena Nilsson

Hans Davidsson är internationellt verksam organist, kyrkomusiker, forskare, författare, konsult, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella orgelakademi (GIOA), lärare vid Ljungskile folkhögskola, ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och, sedan 2017, tillbaka i Göteborg som organist i Älvsborgs kyrka. Han verkade som professor i orgel och kyrkomusik vid Musikhögskolan vid Göteborgs universitet (GU) 1987-2002, Eastman School of Music (ESM), University of Rochester, 2000-2012, Hochschule för Künste Bremen (HfKB), 2006-2013, det Konglige Dansk Musikkonservatorium i København (DKDM) 2011-2018. Han var ledare för Göteborg Organ Art Center (GOArt) vid GU 1995-2001, the Eastman-Rochester Organ Initiativ (EROI/EMS) 2001-2012, och Arp Schnitger Institut für Orgel und Orgelbau (ASIOO) 2009-2020. Han har gjort ett stort antal inspelningar för LOFT (USA), bland annat samtliga orgelverk av Matthias Weckman, Georg Böhm, Dieterich Buxtehude, och nu senast, Felix Mendelssohns Sex sonater.