Göteborgs Symfoniska Kör Mäktiga körklanger i över 100 år

Många av musikhistoriens mäktigaste verk förlitar sig på en engagerad och inspirerad kör för att lyfta. Göteborgs Symfoniska Kör har framträtt med Göteborgs Symfoniker sedan 1917! Under sin mer än 100-åriga verksamhet har kören gjort över 850 konserter, merparten med Symfonikerna.

Är du intresserad av att sjunga i en kör på högsta nivå med Göteborgs Symfoniker? Vill du sjunga de stora verken för kör och orkester med världsledande dirigenter och solister? Vill du utveckla din sång klangligt och musikaliskt?

Välkommen att kontakta oss på info@koren.se.


Med över 100 år i ryggen

Applåder, jubel, stående ovationer! Så slutade den allra första konserten med Göteborgs Symfoniska Kör den 8 december 1917. Allra gladast var säkert Elsa Stenhammar som grundat kören tillsammans med orkesterföreningens ordförande Peter Lamberg.

Hennes kusin Wilhelm Stenhammar spelade piano i Beethovens Körfantasi tillsammans med Göteborgs Symfoniker och Göteborgs Symfoniska Kör under ledning av Hjalmar Meissner vid premiärkonserten i Konserthuset på Heden den där kalla vinterdagen.

Tack vare kören fick göteborgspubliken höra många av de stora och efterfrågade verken för kör och orkester samt spännande uruppföranden. Under sin drygt 100-åriga verksamhet har Göteborgs Symfoniska Kör gjort över 850 konserter – merparten tillsammans med Göteborgs Symfoniker.

Konserter med Göteborgs Symfoniska Kör

De sjunger i kören

De yngsta medlemmarna i kören är runt 20 medan de äldsta har passerat pensionsåldern. En del körmedlemmar har gedigna musikutbildningar, medan andra har har nöjt sig med privata sånglektioner under längre perioder.

En sak har dock alla körmedlemmar gemensamt: en stor körvana. Många har börjat sin körbana i kyrkokörer, student- och universitetskörer eller i andra sångsammanhang för att så småningom lockas till en stor symfonisk kör. Dessutom har alla genomgått de obligatoriska provsjungningarna som återkommer vart tredje år och några av dem är också medlemmar i Göteborgs Symfonikers Vokalensemble.

Katie Thomas

Kormästare

Maria Forsström

Klangutvecklare


En ideell förening

Göteborgs Symfoniska kör är en ideell förening som är knuten till Göteborgs Konserthus och Göteborgs Symfoniker. Kören medverkar i konserter och föreställningar i såväl Konserthusets som i egen regi. Musiken blir därför blandad och repertoaren omfattande.

Kören repeterar en kväll i veckan tillsammans med kormästaren och pianist. Maria Forsström arbetar kontinuerligt med körens klangutveckling och ger även individuella sånglektioner till körmedlemmarna. Det kan även ske vid de helger då kören reser bort för att koncentrerat arbeta med aktuella musikverk.

I samband med konserter utökas antalet repetitioner så att kören arbetar i och omkring konsertlokalen flera kvällar i följd. Då med den gästdirigent som ska leda framförandet, tillsammans med solister och orkester.

Kören har medverkat vid konserter i bland annat Royal Albert Hall och i Canterbury Cathedral i England. I februari 1995 deltog kören och Symfonikerna i den årliga musikfestivalen på Kanarieöarna. I mars 1999 var kören med på turnén till Kina, även då tillsammans med Göteborgs Symfoniker.

Till körens hemsida