Göteborgs Symfoniker

Spela med orkestern

I klippet spelar Göteborgs Symfoniker Svendsens Romans i G-dur, men solisten fattas – för det är där du ska ta plats! Noterna hittar du nedan. 

Kompositören Johan Svendsen (1840-1911) lärde sig tidigt att spela flöjt och klarinett, men främst violin. Vid 21 års ålder inledde han konsertresor och kom 1863 till Leipzigs musikkonservatorium, där han studerade under Moritz Hauptmann, Ferdinand David, Ernst Richter och Carl Reinecke.

Han komponerade samtidigt flera uppmärksammade verk. Våren 1868 reste han till Paris, där han kom att verka vid Théâtre de l’Odéon och uppmärksammades både som violinist och orkesterarrangör.

Noter

Svendsens Romans i G-dur, violin

Svendsens Romans i G-dur, viola

Svendsens Romans i G-dur, cello

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.