Göteborgs Symfoniker

Nielsen Symfoni nr 5

Inspelningen ägde rum i Göteborgs Konserthus, Stora Salen, 2 dec 2022.

Här bjuder vi på Nielsens femte symfoni, under ledning av Jukka-Pekka Saraste. 1921-1922 skrev Carl Nielsen samtidigt på de två verk som kommit att stå som motpolerna i hans skapande. Det gäller den soligt folkliga pastoralen Fynsk foraar och det storslagna dramat Symfoni nr 5. Symfonin har två stora satser som inte har något tematiskt släktskap, men som ändå hänger samman idémässigt. Musiken börjar med att altfiolerna gungar fram på den av Nielsen så ofta använda lilla tersen C-A och tar så småningom form i ett tema. Musiken klättrar uppåt och ett nytt tema växer ut mot ljuset. När musiken nått ytterligare högre har vi kommit fram till den destruktiva lilla trumman, som i partituret ges order om att improviserat göra allt den kan för att stoppa musikens fortsatta framfart, medan klarinetten klagar över att segern kostat så mycket lidande. Det är svårt att föreställa sig att inte första världskrigets fasor bidragit med tankeinnehåll. Musiken har enligt tonsättarens utsago velat skildra ”de vilande krafterna i motsättning till de aktiva”. På denna våldsamma sats med många gripande episoder följer ett härligt allegro. Det som överlevt katastrofen reser sig nu ur askan.

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Nielsen Symfoni nr 5

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Jukka-Pekka Saraste dirigent