Göteborgs Symfoniker
Tillgänglig till 11 juli 2023

Schönberg: Violinkonsert

Konserten spelades in i den 25 januari 2023 i Göteborgs Konserthus med violinist Ava Bahari och dirigent Pekka Kuusisto.

1936 fullbordade Schönberg sin enda violinkonsert och han dedicerade den till sin hängivne elev Anton Webern. Men musiken befanns vara så svårspelad att den låg ospelad i fyra år innan Louis Krasner och dirigenten Leopold Stokowski vågade ta steget. Även därefter har konserten varit en sällsynt gäst på estraderna. Man har ibland sagt att den kräver sex fingrar. Inte heller orkestern kommer lätt undan i detta kompromisslösa, delikata och mycket exakt noterade verk, där varje ton är en noga vägd detalj av helheten. Lika sällsynt som den är på konsertprogrammen, lika noggrant är den studerad av musikteoretiker, vilka här fått ett praktexempel på fullt utarbetad tolvtonsmusik.

Solisten Ava Bahari är född i Göteborg och där började också hennes bana. Numera får hon solistuppdrag över hela världen.

 

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Schönberg Violinkonsert

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Pekka Kuusisto dirigent

Ava Bahari violoin