Konst i Konserthuset Melodier vid torget (skiss)

Skiss i olja som konstnären Sven X-et Erixson (1899-1970) skickade in till en tävling om utsmyckning av Konserthuset. Skissen vann tävlingen.

Skiss som konstnären Sven X-et Erixson (1899-1970) skickade in till en tävling om utsmyckningen av Konserthuset 1935, placerad utanför Stenhammarsalen. Den här skissen vann och blev förlagan till väven med samma namn, utförd i gobelängteknik som nu finns att se i Götaplatsen foajé, Melodier vid torget.

Sven X-et Erixson (1899-1970)

Målare och skulptör. X-ets bilder har sina rötter i en naivistisk och berättande tradition. I sina färgstarka skildringar av staden och arbetet gjorde han sig känd under 1930-talet. Många av hans litografier kom att få stor spridning genom Konstfrämjandets utgivning under 1940-talet och framåt.

Utbildning: Tekniska skolan i Stockholm, Konsthögskolan i Stockholm. Professor vid Konsthögskolan 1943-53. Offentliga arbeten: Heliga Korsets kapell, Skogskyrkogården Stockholm, Uppsala stadsteater, Huddinge kommunalhus, m.fl. Representerad: Nationalmuseum, Moderna Museet, Waldemarsudde, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum för Konst i Köpenhamn, Nasjonalgalleriet Oslo, med flera.

Tillhör Göteborgs konstmuseum

127 x 188 cm

Läs mer i konsertmagasinet