Strauss skriver så att man liksom vill ge tonen till sin kollega. Man vill släppa fram andra istället för att ta för sig.

Nicola Boruvka violin

Mitt favoritstycke

Mitt favoritstycke säsongen 2023-2024 är stycket Tod und Verklärung av Richard Strauss. Det är en gåta hur han får orkestern att klinga som den gör. Övertonerna glittrar i hela salen. Man blir gripen av berättelsen, och av de olika personer som illustreras i instrumenten.

Strauss skriver så att man liksom vill ge tonen till sin kollega. Man vill släppa fram andra istället för att ta för sig. Man blir en sympatisk musiker helt enkelt. Sen är det väldigt vackra ackord och mot slutet får jag gåshud.

Musiken och tiden

Klassisk musik härrör från folkmusik och från barock. Det var inte alls stel musik, utan svängig! Mycket gick ut på att improvisera. Och kammarmusiken användes förr vid avspända tillfällen. Man festade till den.

Musik ger dig bilder, du kan förflyttas mellan sorg och glädje, eller få tröst. Jag tror det var mycket lidande förr bland tonsättarna. De som skrev musik hade ibland hårda liv, ibland levde de under politiskt förtryck. Tänk att Mozart dog alldeles utfattig…

Den klassiska musiken kan fylla dig på ett sätt som annan musik inte kan. Mycket är flyktigt i dessa dagar. Men på en konsert landar du i ett par timmar. Det blir en fysisk upplevelse.

Mitt instrument

Min fiol är italiensk och är byggd på 1800-talet. Jag köpte den i Kungälv av en klockmakare. Jag fastnade för den vitala klangen, fiolen svarade direkt. Min stråke är fransk
och den köpte jag på auktion. Den lyfter fiolen, och den är stillsam när man vill att den ska vara stilla.

Det är klangen som avgör hur bra en fiol är. En nytillverkad fiol låter lite ”rå” nästan. Det finns myter om vad de gjorde med lacken förr i tiden för att få fiolerna så bra. De kanske hade övernaturliga krafter, de som tillverkade dem. Vem vet vad de valde för träbitar?

Upplev Nicolas favoritstycke

HÄR KAN VI LÄGGA TILL PUFFAR SÅ ATT MAN KAN KLICKA SIG MELLAN DE FYRA MUSIKER-ARTIKLARNA FRÅN GENERALPROGRAMMET.

KANSKE TILL ANNAT OCKSÅ?

Jens Kristian Søgaard trombon

Jenny Ryderberg kontrabas

Nicola Boruvka violin

Martin Ödlund slagverk