Göteborgs Konserthus Durationer: Lina Järnegard

Evenemanget har ägt rum. Ensemble Makadam spelar 5 rum (Järnegard) som en del av konsertinstallationen Durationer.

Scen: Entréhallen
Fri entré

Evenemanget har ägt rum

I samarbete med tre tonsättare har Ensemble Makadam laborerat med tid och rum, klang och lyssnande i olika former. I arbetet med ”konsertinstallationen” Durationer har tre kompositioner vuxit fram samt idéer om ljusdesign och scenografi. I projektet ingår också konserter och en miniessä.

Durationer kan upplevas i entréhallen i Göteborgs Konserthus 4-10 september. Under samma period kommer varje tonsättare också att få sina verk presenterade i sin helhet, med inslag av ensemblens improvisationer.

Vid denna konsert spelar Ensemble Makadam verket 5 rum av tonsättaren Lina Järnegard (1979). Hon skriver framförallt för kammarensembler, bl a operaensemblen Dråpera som hon varit med och grundat. Lina Järnegards musik präglas av en ljudpoetisk dragning, där brus, toner och gestik elaboreras i en sammansatt helhet.

I detta samarbete vill jag tillsammans med Makadam arbeta med musikaliskt material ur ett formperspektiv. Jag vill dra mig bort ifrån den vanliga verklängden på 8-15 minuter och en durata som inte alltid tar hänsyn till materialets inneboende egenskaper. Ett visst musikaliskt material kan själv tyckas sträva efter mycket kortare respektive mycket längre durationer. Jag vill låta materialet/innehållet bli sin egen form. En form och ett innehåll som förutsätter varandra och äger rum samtidigt. Där formen alltså inte är förutbestämd.

Förutom konserterna med tonsättarnas verk gör ensemblen två konserter med eget programinnehåll och så pratar journalisten och författaren Magnus Haglund om rummets betydelse för lyssnandet.

Mer om Makadam

Ensemble Makadam består av Sara Sjödahl – piano, Anna Lindal – violin, Elsbeth Bergh – viola, Kristina Lindgård (deltar endast 4 september) – cello och My Hellgren – cello. De arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentisering.

Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta av Makadams produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma upp i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.

Durationer experimenterar med att framföra levande musik som installation på andra platser än de traditionella konsertlokalerna så att publiken ska kunna komma närmare inpå och till och med röra sig runt musikerna.

Durationer genomförs i samarbete mellan Göteborgs Konserthus, Levande Musik och Ensemble Makadam. Med stöd från Statens Musikverk och Kulturrådet.

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Man spelar på en cello i ett rött rum där tyg fladdrar runt honom

Tonsätt ditt liv!

Välj ett abonnemang i Göteborgs Konserthus och få oförglömliga upplevelser, rabatterat biljettpris, plats på konserter som snabbt blir utsålda och egen stol i salongen. Konsertmagin får du på köpet.

Välj ditt abonnemang