Göteborgs Konserthus VÄGUS: Sibelius symfoni nr 2

Oemotståndligt med Västra Götalands Ungdomssymfoniker under ledning av Kim Phipps.

Speltid ca: 1 t 30 min inkl paus Scen: Stora salen
160 kr Barn upp till 12 år 80 kr

Västra Götalands Ungdomssymfoniker spelar klassiskt på ett sätt som inte lämnar någon utanför. Kvällen inleds med den sceniska konserten Fors majeure som handlar om vatten i alla dess former. Efter paus Sibelius oemotståndliga symfoni nr. 2. Allt under ledning av Kim Phipps.

Vara med i VÄGUS

Berömda stycken eller storslagna symfonier – i händerna på VÄGUS framförs allt med den omisskännliga lust och energi som blivit deras speciella kännetecken. Orkestern består av ett 80-tal unga musiker från hela Västra Götaland i åldrarna 13-20 år, och för många blir VÄGUS ett minne för livet. Sugen på att vara med? Läs mer om hur du kan bli en del av orkestern.

Program

Scenisk konsert Fors majeure 45 min

JEAN SIBELIUS (1865-1957) SYMFONI NR 2 D-DUR OP 43 Allegretto Tempo andante ma rubato Vivacissimo - Finale: Allegro moderato Efter de avslutande högre studierna i Berlin och Wien skrev Sibelius, vid återkomsten till Helsingfors, körverket Kullervo. Verkets framgång gav honom ställningen som Finlands ledande kompositör, en position han behöll livet ut. En rad symfoniska dikter byggda på ämnen ur den finska mytologin följde och Sibelius kom att spela en viktig roll i formandet av den finska nationella identiteten. Han blev också den drivande kraften i utvecklingen av den nordiska symfonin. Sibelius hade sedan barndomen dyrkat Tjajkovskij men hans skolning hade tvingat in honom i en mera germansk tradition. Tjajkovskijs inflytande är ändå fullt hörbart, inte minst i de båda första symfonierna. Särskilt i den andra bygger han likt idolen upp höjdpunkter med breda melodiska linjer och långsamt skiftande harmonik, och låter musiken växa organiskt. Motiven byggs ofta upp gradvis, där temat upprepar sig mot sitt slutmål. Denna metod kom han att utveckla, och behärskade den till fullo i den senare tredje symfonin. Likt Beethoven så förnyar han sin personliga kompositionsteknik och stil för varje nytt verk. Andra symfonin påbörjades våren 1901 under ett års vistelse med familjen i Rapallo utanför Genua, Italien. Den är delvis inspirerad av Dantes gudomliga komedi men även av Don Giovannis öde i Mozarts opera med samma namn. Detta ger den en dramatiskheroisk karaktär, som är tydligt hörbar inte minst i sista satsen. I den långsamma andra satsen lånar han till och med direkt Kommendörens tema ur Don Giovanni och använder också samma mörka tonart som är operans grundtonart, d-moll. Men symfonin bär också i sitt tonspråk spår av Italiens värme och sol och man kan med lite fantasi även förnimma en underton av längtan till hemlandet Finland, till de ljusa sommarnätterna och den livslånga kärleken till naturen i Norden. Trots Sibelius vana att bryta ner sina teman i mindre beståndsdelar, något som lät ovant till en början för samtidens lyssnare, mottogs ändå symfonin med stor entusiasm. Verkets underliggande drag av fosterländskt patos tilltalade finnarna som törstade efter frihet från den tsarryska överheten. Vännen och dirigenten Robert Kajanus sa om verket att han hörde "den mest hjärtekrossande protesten mot alla orättvisor som hotar vår tid" men också att den lovade nya möjligheter i framtiden. Officiellt motsatte sig Sibelius denna tolkning, möjligtvis av rädsla för censur och repressalier, men det är mycket möjligt att den intentionen ändå fanns. I finalen hörs nämligen ett eko från Mussorgskijs opera Boris Godunov i viola- och cellostämman, ur scenen där munken Pimen räknar upp Tsar Boris förbrytelser. Slutet präglas av glans och hänryckning, och musiken lyfts mot ljusa höjder - ett slut som har få musikaliska motsvarigheter. ANDREAS KONVICKA

Onsdag 27 september 2023: Evenemanget slutar ca kl 21.00

Medverkande

Västra Götalands Ungdomssymfoniker

Kim Phipps dirigent

Charlotta Sairio regissör

Frågor? Hör av dig till biljettkontoret
Läs mer i konsertmagasinet

Nr 2 2013-2014 Tonsättarporträtt: Jean Sibelius, 1865-1957

Om skapandet av Sibelius symfonier och utdrag ur hans dagboksanteckningar.