Göteborgs Symfoniker
Tillgänglig till 15 september 2024

Hillborg: Sound Atlas

Inspelningen ägde rum i Göteborgs Konserthus den 11 november, 2022.
Hillborgs musik är ofta både intrikat och virtuos med bländande elegant orkesterbehandling. Det gäller också Sound Atlas, som även om gränserna inte är exakta, är uppdelad i fem sektioner: Crystalline, River of Glass, Vaporised Toy Pianos, Vortex och Hymn. Bruket av suggestiva titlar, och gärna med motsägande innehåll känns igen från tidigare Hillborg-verk, Cold Heat, Liquid Marble.

”Jag försöker alltid hitta rubriker som refererar till något i musiken men också lockar till eftertanke”, säger han. Sound Atlas – Ljudatlas – frammanar bilder både av ett geografiskt område, ett landskap och utforskande av klanger. ”Glasharmonika och mikrotoner i stråkarna spelar båda viktiga roller i verket, vilket bidrar till den kristalliniska karaktär som är i centrum för styckets klangvärld”, kommenterar Hillborg. Efter inledningens färd på floden av glas presenteras leksakspianon, Toy Pianos. När de efterhand förångas avtar den kristallina karaktären och musiken kastas in i Vortex – virvel – ett ljudlandskap av våldsamma, turbulenta, krampaktiga ljudmassor. Ur den kraftfulla klangvirveln stiger musiken upp igen i ett kort, kristallint ögonblick men störtar snart återigen ner i avgrunden, för att slutligen övergå i den högstämda stråkhymn som avslutar stycket.

Anja Bihlmaiers starka musikaliska instinkt, rikliga karisma och naturliga ledarskap har drivit henne till frontlinjen av nyligen etablerade dirigenter, både på de symfoniska scenerna och på operascenerna. Hon tillträdde 2021 positionen som chefdirigent för Residentie Orkest i Haag. Sedan säsongen 2020-2021 är Anja Bihlmaier även förste gästdirigent för Lahtis symfoniorkester.

Få nyhetsbrev från GSOplay

Håll dig uppdaterad om nya konserter på GSOplay.

Program

Hillborg Sound Atlas

Medverkande

Göteborgs Symfoniker

Anja Bihlmaier dirigent