Om verksamheten Tillsammans skapar vi mästerverk

Göteborgs Symfoniker AB är ett helägt aktiebolag inom Västra Götalandsregionen och består av ca 160 anställda, varav 109 musiker.

Göteborgs Symfoniker är regionens ledande musikinstitution med huvudsakligt ansvar för att utveckla former där den klassiska musiken får ökad betydelse för regionens invånare. Symfonikerna har till sitt förfogande ett unikt hus, Göteborgs Konserthus, med många möjligheter för möten och upplevelser och är initiativtagare till nyskapande samarbetsprojekt och partnerskap på musikområdet.

Göteborgs Symfoniker – Sveriges Nationalorkester – bidrar till regionens attraktivitet genom sitt ambassadörskap på den nationella och internationella arenan. Symfonikerna spelar också en viktig roll i den regionala utvecklingen genom att med sina resurser och sin kompetens stå till kommuners, föreningars, arrangörers och det fria musiklivets förfogande.


Styrelse

  • Ingrid Andreae (S), ordförande
  • Jan Lindblom (M), vice ordförande
  • Eva Moberg (S), ledamot
  • Carina Andersson (C), ledamot
  • Eleonore Gren (SD), ledamot
  • Sören Runsteen (KD), ledamot
  • Jöran Fagerlund (V), ledamot
  • Robert Hörnqvist (L), ledamot
  • Lise-Lott Harén Robertsson (MP), ledamot
Styrelseprotokoll