Årsredovisningar Läs mer om vår verksamhet

Göteborgs Symfoniker anses vara en av Europas främsta orkestrar. Bakom den positionen ligger ett fokuserat arbete där hela organisationen är engagerad – varje dag. Vi har tagit sikte på världstoppen och arbetar metodiskt och strategisk med att ta oss dit. Detta kan du läsa mer om i våra årsredovisningar.

Här kan du läsa våra årsredovisningar

Som våra viktigaste framgångsfaktorer har vi definierat högsta konstnärliga kvalitet, ett starkt publikfokus, en ledande barn-och ungdomsverksamhet, finansiell och organisatorisk styrka samt ett modernt konserthus som möjliggör utveckling.

För den finansiella styrkan tackar vi vår ägare Västra Götalandsregionen, VGR, som ger oss ett tydligt och visionärt uppdrag, och som har stöttat och värnat vår verksamhet under det gångna året. Vi känner också att de har varit öppna och uppskattande till de initiativ och nya format vi har odlat fram.

Vår höga ambitionsnivå omfattar verksamhetens alla delar, vilket även detta året gett fina konstnärliga resultat. Dock har vår digitala satsning över många år verkligen visat sig oerhört värdefull – både för oss själva och för att kunna fortsätta vårt samhällsuppdrag, men även för vår publik.